Samenwerkingspartners

Op deze site worden onder publieke samenwerking alle samenwerkingsvormen in het “publiek domein” begrepen. Naast de samenwerking tussen overheden onderling is dat ook de samenwerking tussen één of meer overheden en “private partijen”. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen private partijen met een private financiering (en meestal ook een winstoogmerk), kortweg aangeduid als “bedrijven” en private partijen zonder winstoogmerk die voornamelijk met subsidies worden gefinancierd. Dit onderscheid wordt gemaakt omdat de belangen wezenlijk verschillend zijn: bedrijven willen in de eerste plaats geld verdienen en gesubsidieerde organisaties willen in de eerste plaats maatschappelijke doelen realiseren. Dit onderscheid is steeds moeilijker te maken omdat bedrijven zich met maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds meer richten op maatschappelijke doelen en gesubsidieerde organisaties zich door verzakelijking steeds meer richten op geld verdienen. Voorbeelden van de eerste groep zijn bedrijven die duurzame energie produceren en van de tweede groep de zorginstellingen. Bovendien krijgen bedrijven hierdoor steeds vaker subsidie en moeten gesubsidieerde organisatie steeds meer hun “eigen broek ophouden”.

In samenwerkingssituaties is het onderscheiden en benoemen van dergelijke doelen en belangen belangrijk zodat de partijen weten wat ze van elkaar mogen verwachten. Naarmate er minder vanzelfsprekendheden over de doelstellingen bestaan zou er meer tijd en aandacht aan het expliciet maken van de belangen moeten worden besteed.