Recente opdrachten

Sinds de oprichting in 2012 heeft Coconnect gewerkt voor gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden, uitvoeringsorganisaties, waterschappen en provincies. Voorbeelden van de inzet van Coconnect voor deze opdrachtgevers:

  • begeleiding van de groep ambtelijke partnervertegenwoordigers van een Regionale Uitvoeringsdienst om de onderlinge samenwerking (als collectief opdrachtgever) en de samenwerking met de dienst te professionaliseren;
  • evaluatie van de samenwerking tussen een gemeente, Omgevingsdienst, waterschap en OM bij de aanpak van illegale lozingen;
  • advisering van twee Veiligheidsregio’s over de mogelijkheden voor versterking van de samenwerking met de gemeenten bij natuurbrandpreventie;
  • traject van workshops met professionals en MT’s van gemeenten en hun omgevingsdienst om de samenwerking te versterken;
  • workshop om een patstelling in de samenwerking bij gebiedsontwikkeling te doorbreken;
  • evaluatie/verbetering van de samenwerking tussen een gemeente en de Omgevingsdienst;
  • workshops over de ontwikkeling naar regiegemeente;
  • workshop voor raadsgriffiers over de rol van de raad bij regionale samenwerking.
  • opbouw van trainingen voor de Bestuursacademie en VNGAcademie

Coconnect werkt regelmatig samen met anderen bij de uitvoering van opdrachten en de ontwikkeling van nieuw aanbod. Hierdoor kan een bredere expertise worden aangeboden en kunnen ook grotere opdrachten worden aangenomen.