Over Coconnect

De naam Coconnect is een samenvoeging van “coöperatie” en “connectie” ofwel samenwerking en verbinding. Daarop richten de kernactiviteiten van Coconnect zich. Coconnect is de bedrijfsnaam voor de professionele activiteiten van Bram ten Bosch.

Visie

Coconnect richt zich op begeleiding en bemiddeling. Dit impliceert een actieve, participerende rol bij de totstandkoming, verbetering of beëindiging van de samenwerking. De combinatie van inhoudelijke kennis, ervaring en persoonlijke inbreng in het proces zijn typerend voor de toegevoegde waarde van Coconnect. Hiermee onderscheidt Coconnect zich van adviseurs, interimfunctionarissen en bemiddelaars die afstand tot de inhoud bewaren.

Coconnect is onafhankelijk en onpartijdig. Coconnect zal zich altijd inzetten voor het gezamenlijk belang van partijen en dus niet de belangen van één partij behartigen. Daarom worden opdrachten bij voorkeur uitgevoerd in opdracht van de betrokken partijen gezamenlijk, maar om bureaucratie te vermijden kan hiervan worden afgeweken.

Coconnect richt zich op kortdurende inzet. Die inzet is er op gericht om partijen te helpen om het verder/weer zelf te doen.

Coconnect is gestart in 2012 om invulling te geven aan de passie van Bram ten Bosch: het zodanig verbeteren van de samenwerking tussen overheden en met private partijen dat tegen zo laag mogelijke kosten (voor de belastingbetaler) en met veel plezier (voor de betrokken mensen) de bestuurlijk gewenste resultaten worden gerealiseerd.

Het logo van Coconnect verbeeldt de invulling van de nog ontbrekende schakels voor samenwerking en verbinding. Het is ontworpen door Madelène van Ulden.

Tarieven

Coconnect streeft naar betaling op basis van de door de opdrachtgevers ervaren toegevoegde waarde (waardebepaling achteraf). Bij veel opdrachtgevers is dit echter niet inpasbaar in de AO. Bij NMI-mediations is dit principe ook niet toegestaan omdat het teveel lijkt op “no cure no pay”.

De uur/dagtarieven variëren naar gelang de omvang, doorlooptijd en de risicoverdeling.

Recente opdrachten