Over Bram ten Bosch

foto Bram, 1503112

Gedreven door de publieke zaak, gericht op kansen voor verbetering.
Onafhankelijk en onpartijdig in zijn opstelling en resultaten.
Gericht op (de rol van) mensen als bepalende factor voor de samenwerking.
Kan snel doorzien welke aspecten de kwaliteit/effectiviteit/efficiency van de samenwerking bepalen.
Analytisch op strategisch en tactisch niveau.
Vertaler van visie, ambitie, doelen, belangen naar dagelijks werk, organisatie, juridische vorm, processen, politiek.
Inzicht in belemmeringen die niet worden uitgesproken.
Inhoudelijke kennis van management/organisatie, financiële en juridische aspecten, politieke processen, vakgebieden projectmanagement, ruimtelijke ordening, vastgoed, gebiedsontwikkeling, beheer openbare ruimte, natuurbeheer, agrarische sector, milieu, duurzaamheid, energie.

Ervaring met:
Schakelen/vertalen tussen niveaus
Verbinden/vertalen lange termijn-korte termijn
(Bege)leiden van de stappen die nodig zijn om tot verandering te komen
Wegnemen van belemmeringen om slagvaardig samen te werken
Aan elkaar koppelen van organisatie, management, inhoud, financiën, juridische aspecten, politiek