Interventies

Kortdurende interventie (heisessie, workshops, inspiratiedag)

Soms is een éénmalige interventie of een paar bijeenkomsten voldoende om “de klokken gelijk te zetten”, de doelen en/of werkafspraken te herijken, de “neuzen weer dezelfde kant op” te krijgen of de motivatie voor de onderlinge samenwerking te vernieuwen. Coconnect biedt hiervoor onafhankelijke dagleiding, maar de toegevoegde waarde zit vooral in de voorbereiding en analyse wat er onder de oppervlakte speelt. Door dit naar boven te halen in de interventie kan deze een langdurige waarde voor de samenwerking krijgen.

Samenwerkingsscan

De samenwerkingsscan is een methode om relatief snel een sterkte-zwakte-analyse van een samenwerkingsverband te maken. Hieruit komt naar voren wat de bindende krachten zijn en wat de risico’s en lacunes voor een duurzame samenwerking zijn. De samenwerkingsscan heeft direct opbouwend effect op de samenwerking als deze wordt besproken met de partners, zonodig op verschillende niveaus.

De scan bestaat uit een beperkt aantal interviews met mensen die een rol spelen die representatief is voor de samenwerking op uitvoerend, management- en bestuursniveau. In combinatie met een analyse van schriftelijke stukken die ten grondslag aan de samenwerking hebben gelegen wordt:
– een vergelijking gemaakt tussen de oorspronkelijke bedoelingen van de samenwerking en de huidige ervaringen
– een overzicht gegeven van de overeenkomsten en verschillen in beleving van de samenwerking
– inzicht gegeven in de huidige gemeenschappelijke, verenigbare en strijdige belangen
– advies gegeven over de mogelijke stappen om de samenwerking te verbeteren en/of veranderen, afhankelijk van de bedoelingen van de partners met het maken van de scan.

De samenwerkingsscan kan worden benut als hulpmiddel waarmee de partners zelfstandig hun samenwerking kunnen verbeteren. Coconnect werkt onafhankelijk en participerend. Dat betekent dat Coconnect niet volstaat met het afleveren van een rapport, maar tenminste de partners ook begeleidt bij het bespreken van de scan en zo mogelijk het maken van veranderafspraken.

De scan kan ook worden ingezet als voorbereiding van verdere begeleiding of bemiddeling door Coconnect.

Interactieve evaluatie

Bij een interactieve evaluatie begeleidt Coconnect de samenwerkingspartners bij het gezamenlijk uitvoeren van een evaluatie van de samenwerking. Bij een tussentijdse evaluatie is veelal het doel om de samenwerking te actualiseren of verbetermogelijkheden te bepalen; een evaluatie aan het einde van de samenwerking kan helpen bij een zorgvuldige en effectieve beëindiging en/of om de ervaringen in te zetten voor betere samenwerkingen in de toekomst.

De essentie van de interactieve evaluatie is dat de partners zelf en gezamenlijk evalueren. Coconnect ondersteunt dit proces waardoor met zo min mogelijk inzet een optimaal resultaat wordt behaald en de partners worden behoed voor valkuilen. Coconnect adviseert ook over de vervolgstappen waaronder de communicatie en besluitvorming door de partners gezamenlijk en afzonderlijk.