Bemiddeling en mediation

Conflicten of moeizame samenwerking tussen de samenwerkende partijen

In veel samenwerkingssituaties ontstaat na het aanvankelijke enthousiasme wrijving, spanning en/of onbegrip tussen de samenwerkende partijen. Dit kan uitgroeien tot een (sluimerend) conflict en dat ondermijnt de samenwerking. Dit leidt meestal tot hogere kosten, langere doorlooptijd, carrièrebreuk en beperkte doelrealisatie.

Bij publieke samenwerking zijn vaak veel mensen betrokken. Minimaal enkele bestuurders, managers en professionals. In elk geval genoeg mensen om bij het ontstaan van spanning eerst enige tijd om elkaar heen te draaien. Als dit langer aanhoudt wordt vaak de toevlucht gezocht in inhoudelijk onderzoek, zodat betrokkenen nog geen standpunt hoeven in te nemen. Wisseling van betrokken personen kan ook benut worden om er “nog eens opnieuw naar te kijken”. En zo kunnen partijen heel lang doormodderen. Bij overheden is het niet gebruikelijk om onderlinge conflicten op te lossen met hulp van de rechter of expliciete mediation. Meestal wordt bij opgelopen spanning een stevig gesprek tussen bestuurders gevoerd, enkele hoofdrolspelers vervangen en opdrachten gegeven om “het probleem op te lossen”.

Coconnect kan op verschillende manieren helpen om moeizame samenwerking te verbeteren of conflicten aan te pakken. Zie ook het aanbod voor begeleiding en interventies. Bemiddeling is zinvol als partijen erkennen dat er een conflictueuze situatie is ontstaan en er voldoende motivatie bij de direct betrokkenen is om die situatie aan te pakken.

Bemiddeling is mogelijk:

Tussen ruziënde hoofdrolspelers (personen) van de samenwerkende partijen
Als begeleiding bij het “stevige gesprek” tussen bestuurders
Tussen organisaties; als er meerdere personen per organisatie een rol spelen in het ontstaan/voortbestaan van de conflictueuze situatie

Bemiddeling is mogelijk in de vorm van:

  • Faciliterende mediation, waarbij partijen geholpen worden om zelf samen oplossingen te vinden en realiseren
  • Inhoudelijke mediation, waarbij Coconnect meehelpt om oplossingen te bedenken, maar partijen de oplossingen wel zelf realiseren
  • Onafhankelijk advies aan de partijen gezamenlijk hoe het conflict door hen kan worden aangepakt

Het advies kan worden aangevuld met (onafhankelijke) begeleiding door Coconnect van de geadviseerde aanpak.

Bij bemiddeling is onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid heel belangrijk. Hierover worden vooraf afspraken met partijen gemaakt. Opdrachtverlening en betaling aan Coconnect dienen om die reden ook door partijen gezamenlijk te worden gedaan.

Verticale conflicten (tussen verschillende niveaus binnen een samenwerkingsverband)

Hier gaat het om problemen in de samenwerking die zich (vooral) afspelen binnen samenwerkingsorganisaties. Voorbeelden hiervan zijn openbaar lichaam, gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij of een zelfstandige projectorganisatie zonder juridische status. Deze conflicten zijn anders dan verticale conflicten in reguliere organisaties en vragen dus ook om een andere aanpak. In samenwerkingsorganisaties speelt een belangrijke rol welke belangen de samenwerkende partijen hebben en hoe hun medewerkers in de samenwerkingsorganisatie daarmee omgaan.

Coconnect helpt om samen inzicht te krijgen in de verschillende belangen van betrokkenen en op basis daarvan het conflict aan te pakken. Voor succesvolle bemiddeling moeten de betrokkenen dus bereid zijn om (in vertrouwelijkheid) hun belangen op tafel te leggen. Bemiddeling is mogelijk in de vorm van:

Faciliterende mediation, waarbij betrokken geholpen worden om zelf samen oplossingen te vinden en realiseren
Inhoudelijke mediation, waarbij Coconnect meehelpt om oplossingen te bedenken, maar betrokkenen de oplossingen wel zelf realiseren
Coaching van de interactie tussen betrokkenen (maximaal 4 betrokken personen)

Bij bemiddeling is onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid heel belangrijk. Hierover worden vooraf afspraken met partijen gemaakt. Opdrachtverlening en betaling aan Coconnect dienen om die reden ook door partijen gezamenlijk te worden gedaan.