Aanbod Coconnect

Het aanbod van Coconnect is gebaseerd op de kennis, ervaring en specifieke samenwerkingsexpertise van Bram ten Bosch. Bij de vraagstukken waarbij Coconnect wordt ingezet speelt vertrouwen veelal een grote rol. Coconnect kiest altijd een onafhankelijke en onpartijdige opstelling, ook als slechts één van de betrokken partijen de opdrachtgever is.

Het aanbod van Coconnect is er op gericht dat de betrokken partijen zo snel mogelijk (weer) zonder begeleiding verder kunnen. De vorm is vaak een combinatie van interactieve bijeenkomsten, training en advisering en altijd aangepast aan de specifieke behoeften van de betrokken partijen.

Het aanbod van Coconnect kan bestaan uit (een combinatie van):

 1. Begeleiding
 2. Interventie
 3. Bemiddeling/mediation

Begeleiding

 • Bij start en opbouw van de samenwerking
 • Bij tussentijdse veranderingen
 • Bij verbetering van de samenwerking
 • Bij weerstand in de omgeving of achterban

Interventies

 • Heisessie, workshops, inspiratiedag
 • Samenwerkingsscan
 • Interactieve evaluatie

Bemiddeling/mediation bij:

 • Conflicten of moeizame samenwerking tussen de samenwerkende partijen
 • Verticale conflicten (tussen verschillende niveaus binnen een samenwerkingsverband)