Home

Coconnect is de bedrijfsnaam voor de professionele activiteiten van Bram ten Bosch. Coconnect richt zich op begeleiding en bemiddeling van overheden die (beter) met elkaar en/of private partijen willen samenwerken. Dit impliceert een actieve, participerende rol bij de totstandkoming, verbetering of beëindiging van de samenwerking. De combinatie van inhoudelijke kennis, ervaring en persoonlijke inbreng in het proces zijn typerend voor de toegevoegde waarde van Coconnect. Hiermee onderscheidt Coconnect zich van adviseurs, interimfunctionarissen en bemiddelaars die afstand tot de inhoud bewaren.

Coconnect is onafhankelijk en onpartijdig. Coconnect zal zich altijd inzetten voor het gezamenlijk belang van partijen en dus niet de belangen van één partij behartigen. Daarom worden opdrachten bij voorkeur uitgevoerd in opdracht van de betrokken partijen gezamenlijk, maar om bureaucratie te vermijden kan hiervan worden afgeweken.

Coconnect richt zich op kortdurende inzet. Die inzet is er op gericht om partijen te helpen om het verder/weer zelf te doen.